Pro Auto Service AS

Hva sjekkes på en EU-kontroll?

EU-kontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.
Målet med EU-kontroll er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark men en EU-kontroll ikke er en fullstendig tilstandsrapport. Driftssikkerhet og begynnende rustskader fanges for eksempel ikke opp av kontrollen. Skal du selge eller kjøpe et kjøretøy bør du ta en fullstendig tilstandsrapport. Spør oss for tips ved kjøp og salg av bil.

EU-kontrollen må utføres av godkjente kontrollører og verksteder. Det er derfor viktig at du finner et godkjent verksted med personer du kan stole på.

I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
I miljødelen måles støy og avgasser.
Det er ikke nødvendig å ha med begge sett dekk til kontroll. Er det sommerdekk på bilen, trenger du ikke ta med vinterdekkene.

Når kontrollen er ferdig vil du motta en kontrollseddel med resultatet. Her vil du blant annet se registrert kilometerstand, neste frist og eventuelle feil og mangler. Spør oss om godkjent og ikke godkjent EU-kontroll.

Ifølge Statens Vegvesen:

Dette bør du utføre:

Sjekk frist for EU-kontroll

Når kan du ta EU-kontroll?

Godkjent EU-kontroll

Ikke godkjent EU-kontroll

Glemt EU-kontroll?

Finn godkjent verksted